Lúc 10g00’, thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, Ban giám hiệu hai trường: Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL) và Catholic Sangji College (CSC) của Hàn Quốc đã cùng ký kết MOU nhằm thúc đẩy các dự án hỗ trợ giáo dục và đào tạo. Nối tiếp bản hiệp ước liên kết, giao lưu giáo viên – sinh viên – học thuật giữa hai trường, được ký kết từ năm 2019.

Tra cứu văn bằng Liên hệ Sổ tay sinh viên
02513980789
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon