ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu sau. Nhà trường sẽ chủ động liên lạc lại với bạn để
hướng dẫn bổ sung các loại giấy tờ và các thủ tục cần thiết.


    ......................................................................................................................................................................

    ......................................................................................................................................................................

    ......................................................................................................................................................................

    LƯU Ý: Mọi thắc mắc về tuyển sinh - xin các bạn gọi vào số điện thoại: 0251 3980 789 để được tư vấn kịp thời.