ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC 

Các bạn vui lòng điển đầy đủ thông tin vào biểu mẫu sau. Nhà trường sẽ chủ động liên lạc lại với bạn để
hướng dẫn bổ sung các loại giấy tờ và các thủ tục cần thiết.

Các bạn trẻ xin vui lòng khi chọn hệ đào tạo Cao Đẳng hoặc liên thông thì chọn ngành đào tạo Cao Đẳng – Nếu chọn hệ đào tạo Trung Cấp thì chọn ngành đào tạo Trung cấp – Và chỉ điền vào form đăng ký một lần là đủ 

FORM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

    CHỌN HỆ ĐÀO TẠO

    NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG VÀ LIÊN THÔNG

    ......................................................................................................................................................................................................................................
    NGÀNH HỆ TRUNG CẤP:

    LƯU Ý: Mọi thắc mắc về tuyển sinh - xin các bạn gọi vào số điện thoại: 0251 3980 789 để được tư vấn kịp thời.