1. Giới thiệu:
Khoa May được thành lập từ những ngày đầu tiên của trường, là một đơn vị đào tạo với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc ngành may, thời trang. Khoa quản lý đào tạo các bậc từ trung cấp, liên thông cao đẳng, cao đẳng thuộc hai chuyên ngành May Thời trang và Sửa chữa thiết bị may.
Trong quá trình phát triển, khoa may không ngừng lớn mạnh. Với tiềm năng về đội ngũ giáo viên có trình độ cùng kinh nghiệm, hệ thống chương trình, giáo trình không ngừng được bổ sung cập nhật phù hợp với xu thế và sự phát triển chung của xã hội.
Cơ sở vật chất về phòng học, xưởng thực hành có quy mô lớn, trang thiết bị luôn được bổ sung, đổi mới và đa dạng, phù hợp với sự phát triển của ngành. Những thế hệ sinh viên, học sinh ngành May thời trang ra trường đều có việc làm đúng chuyên mô đào tạo và được các công ty, doanh nghiệp đánh giá cao.
Khoa tổ chức thực hiện quá trình đào tạo chuyên ngành May thời trang và Sửa chữa thiết bị may gồm các hệ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp.

3. Quản lý khoa:
Trưởng khoa: ThS. Dương Cao Thanh
Giáo vụ: Trần Xuân Triết

4. Giảng viên:
Nghề May Thời Trang
ThS. Dương Cao Thanh
Chuyên viên Trần Thị Thanh Xuân
Kỹ sư Nguyễn Thị Thùy Trang
ThS. Đinh Thị Thanh Lương

2. Chức năng nhiệm vụ:
2.1. Chức năng:
Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo chuyên ngành May thời trang và Sửa chữa thiết bị may gồm các hệ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp.
2.2. Nhiệm vụ:
Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành May thời trang và Sửa chữa thiết bị may cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp.
Đào tạo cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.
Quản lý giáo viên, sinh viên, học sinh trong toàn khoa.
Xây dựng kế hoạch giáo viên và Lập thời khóa biểu giảng dạy cho giáo viên trong khoa.
Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.
Phối hợp với phòng đào tạo nhà trường giới thiệu việc làm, tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất tại các Công ty doanh nghiệp.
Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đối với các chuyên ngành trước Hiệu trưởng.
Biên soạn chương trình, giáo trình các mô đun, môn học của các chuyên ngành May thời trang và Sửa chữa thiết bị may. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm, sửa chữa thiết bị máy móc và vật tư phục vụ cho quá trình đào tạo.
Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị, xưởng thực hành của khoa.
Quản lý, tư vấn, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển ngành May thời trang, Sửa chữa thiết bị may của trường.
Quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh ngành may nếu có đơn hàng.
Nghiên cứu khoa học.
Nhận các hợp đồng gia công và chuyển giao công nghệ may, làm mô hình học cụ phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Khoa.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.