PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO 

Với phương châm “Thăng tiến con người toàn diện”, nhà trường muốn đào tạo các học sinh trở thành những con người có ích cho bản thân, cho gia đình, xã hội và Giáo Hội, là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

Chương trình đào tạo từng ngành được xây dựng trên chương trình khung của Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp, thuộc Bộ LĐTB&XH, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Toàn bộ chương trình đào tạo và đề cương chi tiết (môn học) được công bố rộng rãi trên mạng thông tin của Trường.

ngành đào tạo

TIN ĐÀO TẠO