GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

“Thăng Tiến Con Người Toàn Diện” là phương châm giáo dục của nhà trường, dựa theo Tuyên ngôn của Công đồng Vaticanô II về Giáo dục Kitô giáo (Gravissimum Educationis). Với phương châm ấy, hoạt động giáo dục đào tạo được thực hiện trên ba giá trị cốt lõi: “Đạo Đức – Kiến Thức – Công Nghệ”.

SỨ MỆNH

Với ba giá trị cốt lõi: “Đạo Đức – Kiến Thức – Công Nghệ”, nhà trường đào tạo ra những kỹ thuật viên và kỹ sư thực hành có đạo đức, giỏi kiến thức, vững tay nghề hầu thăng tiến bản thân, dựng xây xã hội. Đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và khu vực.

TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM HIỆU

Linh mục Giuse Hà Đăng Định

Hiệu trưởng

———————-

TS. Trịnh Thanh Toản

Phó Hiệu trưởng

———————-

ThS. Nguyễn Văn Quang

Phó Hiệu trưởng