CHA HIỆU TRƯỞNG ĐÓN TIẾP CHA NGUYÊN BỀ TRÊN DÒNG THỪA SAI THÁNH TÂM

 

Lúc 10 giờ 00, sáng ngày 06 tháng 10 năm 2023, Cha Hiệu trưởng Giuse Hà Đăng Định và Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL) đón tiếp Cha Robert Irwin, nguyên Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Úc Châu, dòng Thừa Sai Thánh Tâm.

Cùng đi với Cha Bề Trên có Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng, bề trên Cộng Đoàn dòng Thừa Sai Thánh Tâm tại Việt Nam.

Được biết, Cha Robert Irwin đã từng làm Hiệu trưởng các Trường Trung Học của Nhà Dòng tại Úc trong nhiều nhiệm kỳ. Cha đã lắng nghe và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc đồng hành, hướng dẫn học sinh, đặc biệt là mối tương quan giữa Ban Nội Trú và các học sinh nội trú.

Ngài cũng sẽ xem xét việc gửi các sinh viên người bản xứ đến trường CĐ.HBXL để giúp các sinh viên, học sinh nhà trường rèn luyện Anh ngữ.

Trước khi chia tay, Cha  bề trên và quý cha dòng Thừa Sai Thánh Tâm đã dùng cơm trưa với quý cha, quý thầy CĐ.HBXL theo tiêu chuẩn phần ăn sinh viên.

 

Tra cứu văn bằng Liên hệ Sổ tay sinh viên
02513980789
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon