Công tác Đào Tạo Tin Học

  • Đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng cho HSSV trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc và cho người có nhu cầu học tập;
  • Các hình thức học tập Tin học rất đa dạng, nên trung tâm đào tạo linh hoạt nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng tin học cho người học, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.
  • Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:
  • Chương trình tin học “ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ Bản” và “ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng Cao” theo thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2014;
  • Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông và các chương trình bồi dưỡng tin học khác, đáp ứng nhu cầu của người học;
  • Liên kết với các trung tâm, các cơ sở tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ tin học, công nghệ thông tin truyền thông; tin học “ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ Bản” và “ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng Cao” theo thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT;

Liên hệ: 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – TRUYỀN THÔNG – VIỆC LÀM, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

  • Phòng B104, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
  • Email: gtvl.hbxl@gmail.com
  • Số điện thoại: 0251.3.980.789
Tra cứu văn bằng Liên hệ Sổ tay sinh viên
02513980789
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon