Bộ phận “Liên kết Doanh nghiệp & Hỗ trợ Việc làm cho HSSV” thuộc TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – TRUYỀN THÔNG – VIỆC LÀM, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Có chức năng liên hệ với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp; tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, liên kết và chuyển giao công nghệ cho người lao động, doanh nghiệp.

 1. Công tác Quan hệ doanh nghiệp

  • Xây dựng chiến lược về quan hệ doanh nghiệp; mở rộng và quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để hợp tác đào tạo nghề trong và ngoài nước, thực tập sản xuất, tu nghiệp sinh, tuyển dụng.
  • Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn việc làm cho HSSV (trong khi học và sau khi tốt nghiệp).
   Phối hợp với các Phòng, Khoa chuyên môn để giới thiệu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cho HSSV đến thực tập, tham quan, trải nghiệm thực tế.
  • Tổ chức các hoạt động để công ty, doanh nghiệp tiếp cận được và tư vấn, tuyển dụng đối với HSSV sau khi tốt nghiệp.
   Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của xã hội. Đề xuất ký kết hợp đồng giữa Nhà trường với doanh nghiệp về việc cung ứng lao động từ nguồn HSSV sau tốt nghiệp.
  • Làm đầu mối trong việc tiếp cận các cơ sở sản xuất để phối hợp tổ chức cho nhà giáo, HSSV đi thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
  • Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển lãm, truyền thông quảng cáo, hội chợ việc làm, phỏng vấn…
  • Thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong việc đào tạo bồi dưỡng cho HSSV và các nguồn học bổng của các doanh nghiệp cho HSSV học giỏi vượt khó và hỗ trợ các hoạt động tập thể.
  • Tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường thông qua tay nghề và đạo đức của HSSV sau khi tốt nghiệp.
  • Khảo sát thống kê việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp, đánh giá số lượng/chất lượng học sinh sinh viên ra trường có việc làm ở các công ty, doanh nghiệp… và tổng hợp, lưu trữ.

 2. Công tác Tư vấn và hỗ trợ việc làm cho HSSV

  • Tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp.
  • Tổ chức khảo sát công việc theo dấu vết của HSSV tốt nghiệp.
  • Thu thập và cung cấp thông tin cho nhà trường những yêu cầu về đổi mới khoa học kỹ thuật, công nghệ để nhà trường có hướng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh.
  • Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn trong trường để thực hiện các hợp đồng sản xuất, hợp đồng đưa HSSV thực tập sản xuất tại doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của từng nghề.
  • Phối hợp với Phòng Đào Tạo tư vấn đào tạo ngắn hạn và thi thực hành kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn định hướng ngành nghề và giới thiệu việc làm cho HSSV Nhà trường.

3. Liên hệ: 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – TRUYỀN THÔNG – VIỆC LÀM, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

  • Phòng B104, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
  • Email: gtvl.hbxl@gmail.com
  • Số điện thoại: 0251.3.980.789
Tra cứu văn bằng Liên hệ Sổ tay sinh viên
02513980789
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon