THÔNG BÁO

Số:  02/2022 /TB/TTNN-HBXL

V/v. Thi tổng kết khóa học Anh Ngữ và cấp giấy chứng nhận

 Kính gởi: Học viên các lớp ANH NGỮ năm học 2019-2020, 2020-2021

 Căn cứ quyết định số 39/2019/QĐ-CĐHBXL, ngày 06/5/2019 của Ban giám hiệu trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp;

Căn cứ Quy chế hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc;

Căn cứ quyết định số 41a/2019/QĐ-CĐHBXL ngày 06/6/2019 của Ban giám hiệu trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc về việc Xác định bảng quy đổi các chứng chỉ quốc tế đánh giá trình độ ngoại ngữ; và chương trình đào tạo ngoại ngữ trình độ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đối với học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc;

Thực hiện kế hoạch số 01/2021/KH/TTNN-CĐHBXL ngày 20/4/2021 của Ban giám hiệu trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc về việc Tổ chức đào tạo, ôn tập, kiểm tra, cấp chứng nhận trình độ Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn tương đương A1, A2 (Bậc 1, Bậc 2/ Khung NLNN 6 bậc) tại Trung tâm Ngoại ngữ trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc:

Trung tâm Ngoại ngữ trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc thông báo như sau:

1. Các HSSV đã hoàn tất chương tình học tiếng Anh trình độ A1 và A2, tại Trung tâm Ngoại ngữ của nhà trường, trong năm học 2019-2020; 2020-2021 đăng ký tham gia kỳ thi tổng kết khóa học, để được cấp giấy chứng nhận (xét tốt nghiệp).

2. Cách thức đăng ký:

Cách 1: Đăng nhập vào link, và điền đầy đủ thông tin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxvBxWRmmS3-cy3e3a74JNAOz1ts6iWRVYxs1VydogmpNhVQ/viewform?usp=sf_link

Cách 2: Nhận phiếu đăng ký tại Phòng Tổng Hợp (B104), gặp cô Hằng.

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/04/2022.

4. Sau khi nhận đăng ký, danh sách phòng thi sẽ được công bố trên fanpage và bảng thông báo của TTNN.

 

Trân trọng./.

Trảng Bom, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TM. Trung Tâm Ngoại Ngữ

 (đã ký)

TRẦN THANH TÚ

 

 

Tra cứu văn bằng Liên hệ Sổ tay sinh viên
02513980789
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon