THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ANH NGỮ

(Năm học: 2021-2022)

 

KHAI GIẢNG: Ngày 21/02/2022

Ghi danh đến hết ngày 18/02/2022

THỜI GIAN HỌC: Từ 17g15’-19g30’ (03 tiết/buổi;  02 buổi/tuần;  06 tiết/tuần)

Ngày chẵn: Thứ hai, thứ tư   hoặc   Ngày lẻ: Thứ ba, thứ năm

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY6nMLS5uVl4NPX2fyy_TCn4QYkq_IcJc-z3m1wPe7N1C7rw/viewform?usp=sf_link

XEM CHI TIẾT TRONG ẢNH

 

Tra cứu văn bằng Liên hệ Sổ tay sinh viên
02513980789
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon