1.    Quá trình hình thành

Trước năm 1975 mỗi giáo phận đều có Caritas Giáo phận. Tại Giáo phận Xuân Lộc, năm 1966 Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn cho thành lập Caritas Xuân Lộc để phục vụ người nghèo, người đau ốm, người già neo đơn, trẻ em cô nhi, khuyết tật, nạn nhân chiến tranh… và bổ nhiệm hai Cha đặc trách Ủy ban bác ái Xã hội gồm Cha Phaolô Nguyễn Quang Hiền – Giám đốc và Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – Phó Giám đốc.

Tháng 09.2001, Hội đồng Giám Mục Việt Nam thành lập Ủy Ban bác ái Xã hội trực thuộc HĐGMVN, và mời gọi các Giáo Phận thành lập Ban bác ái Xã hội trực thuộc Tòa giám mục, để phục vụ người nghèo, bệnh tật, neo đơn và cứu trợ các nơi bị thiên tai. Đầu năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục chánh tòa Giáo phận Xuân Lộc đã thành lập Ban bác ái Giáo phận với tôn chỉ và mục đích theo Ủy Ban bác ái Xã hội thuộc HĐGMVN, đồng thời Đức Cha Phaolô Maria bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Uy – Trưởng Ban.

Ngày 02.07.2008 Nhà nước đã chấp thuận cho HĐGMVN, qua đơn đề nghị của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội – Hội Đồng Giám mục Việt Nam được phép hoạt động Hội đòan Caritas Việt Nam và các Hội đoàn Caritas tại 26 giáo phận. Ba tháng sau, Caritas Việt Nam đã ra mắt tại Tòa Giám Mục xuân Lộc và từ đây Ban Bác Ái Xã Hội của mỗi giáo phận được gọi là Ban Bác ái Xã Hội – Caritas với tên của giáo phận đi kèm.

 

2.    Đôi nét sinh hoạt hiện nay

Các hoạt động của Ban BAXH – Caritas luôn trung thành với tinh thần bác ái của Caritas Giáo hội là “phục vụ người nghèo”. Để chu toàn sứ mạng cao quý này, ngay từ những ngày đầu thành lập, ban BAXH – Caritas Xuân Lộc đã định hướng cho mình là: Thành lập cơ cấu nhân sự để phục vụ; Xác định những công tác phục vụ phù hợp và vận động cộng đồng giáo phận cùng tham gia; Thiết lập các cơ sở Bác ái để phục vụ lâu dài và có hiệu quả. Cùng với những nhu cầu bác ái tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội, Ban Bác Ái Xã Hội Giáo phận đã cố gắng trong các công việc nhằm:

–    Phát huy tình yêu thương bác ái, liên đới không chỉ giữa các Kitô hữu nhưng là giữa mọi người trong xã hội.
–    Giúp đỡ cụ thể bằng vật chất và tinh thần trong các trường hợp khẩn cấp (thiên tai, bão, lũ…)
–    Giảm tỉ lệ người nghèo đói và bài trừ các tệ nạn xã hội.
–    Hướng dẫn những người thiện trí phương thức thực hiện việc bác ái tại Giáo xứ.

 

3.   Cơ cấu nhân sự của ban BAXH – Caritas Giáo phận

 • Cấp giáo phận:
  • Trưởng ban: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy – Giáo xứ Lai Ổn
  • Phó ban 1: Linh mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường – Giáo xứ Tân Mai
  • Phó ban 2: Linh mục Giuse Phạm Thanh Bình – Giáo xứ Hiệp Lực
  • Nhân viên văn phòng:
   • Cô Anna Đào Thị Xuân Hương
   • Cô Maria Đinh Thị Lệ Quyên
   • Anh Martino Trần Thanh Tú
   • Cô Anna Đào Thị Phương Uyên
  • Ban phục vụ Caritas và gia đình CSBN cấp giáo phận gồm:
   • Trưởng ban, Phó 1, Phó 2, Thư ký Caritas
   • Trưởng ban, Phó 1, Phó 2, Thư ký GĐ. Chăm Sóc Bệnh Nhân
 • Cấp giáo hạt:
  • Mỗi giáo hạt có Cha Đặc Trách Caritas cấp giáo hạt
  • Ban phục vụ Hội đoàn Caritas cấp giáo hạt gồm bốn vị: trưởng, phó 1, phó 2, thư ký và các ủy viên là các ông phó ngoại vụ Ban Hành Giáo các xứ, Trưởng Caritas, trưởng GĐ. Chăm Sóc Bệnh Nhân các xứ trong hạt.
 • Cấp giáo xứ:
  • Mỗi giáo xứ có Ban phục vụ Hội đoàn Caritas cấp giáo xứ gồm bốn vị: trưởng, phó 1, phó 2, thư ký; làm việc dưới sự điều hành của cha chánh xứ, và sự cộng tác của ông phó ngoại Thường vụ Ban Hành Giáo và ông Ủy viên Bác Ái của giáo xứ.

 

4.   Mạng lưới hoạt động của ban BAXH – Caritas Giáo phận

  • Ban BAXH – Caritas giáo phận Xuân Lộc hiện có 6.724 hội viên (tính đến tháng 12/2021), tham gia Hội Đoàn Caritas, Gia Đình Chăm Sóc Bệnh Nhân, đã tuyên hứa và cấp thẻ hội viên chính thức.
  • Các lãnh vực công tác của Ban BAXH-Caritas gắn liền với đời sống thực hành đức tin của mọi tín hữu trong giáo phận. Nên công tác thường niên sẽ nhắm đến phục vụ mọi đối tượng trong xã hội, như: Công tác khuyến học, Xóa đói giảm nghèo, Chăm sóc bệnh nhân, Phòng chống tệ nạn xã hội, Bảo vệ sự sống, Xã hội hóa giao thông, Xóa đói giảm nghèo, Phát triển cộng đồng… và trong năm qua đã thêm công tác Bác ái trong đại dịch Covid-19.

Trong năm 2020-2021 (từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2021), các giáo xứ và dòng tu trong toàn giáo phận Xuân Lộc thực thi bác ái. Số tiền mà Ban BAXH-Caritas giáo phận tổng hợp được từ các giáo xứ và dòng tu gởi số liệu về, là:

TỔNG KẾT THÀNH QUẢ BÁC ÁI CỦA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC – TỪ THÁNG 9/2020 ĐẾN THÁNG 11/2021

Tên Việc 13 Giáo Hạt Các Dòng Tu Ban BAXH
Caritas Giáo Phận
Tổng

(VNĐ)

1. Khuyến Học 9.952.667.000 12.238.942.000 32.327.130.000 54.518.739.000
2. Chăm Sóc Bệnh Nhân 6.724.769.000 5.290.249.000 163.500.000 12.178.518.000
3. Bác Ái Trong Đại Dịch Covid-19 83.496.440.000 5.219.353.000 1.251.000.000 89.966.793.000
4. Phòng Chống Ma Túy & các tệ nạn xã hội 470.000.000 109.325.000 579.325.000
5. Bảo Vệ Sự Sống 108.825.000 65.630.000 174.455.000
6. Giao Thông 3.060.909.000 112.200.000 3.173.109.000
7. Bác Ái Từ Thiện 11.410.445.000 13.451.550.000 5.706.325.000 30.568.320.000
8. Xóa Đói Giảm Nghèo 8.936.566.000 4.026.639.000 989.467.000 13.952.672.000
9. Công Tác Phát Triển 1.792.500.000 532.000.000 20.000.000 2.344.500.000
10. Các Công Tác BAXH Khác 27.606.648.000 4.282.482.000 35.000.000 31.924.130.000
TỔNG 153.559.769.000 45.219.045.000 40.601.747.000

239.380.561.000

Tra cứu văn bằng Liên hệ Sổ tay sinh viên
02513980789
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon