TRƯỜNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC KÝ KẾT HIỆP ƯỚC LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG CATHOLIC SANGJI COLLEGE CỦA HÀN QUỐC