Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 22/10/2020 Đã xem: 31
Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Khai Giảng Năm Học Mới 2020 - 2021
Ngày đăng: 15/10/2020 Đã xem: 769
Trực Tuyến - Trao bằng tốt nghiệp Cao Đẳng; Làm phép Tòa nhà C; Thánh lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 (20.10.2020)
Ngày đăng: 15/10/2020 Đã xem: 1016
Trực Tuyến - Trao bằng tốt nghiệp Trung Cấp; Khai giảng năm học 2020 - 2021; Khánh thành Tòa nhà C và Nhà thể dục thể thao (19.10.2020)
Ngày đăng: 12/10/2020 Đã xem: 2278
THÔNG BÁO: V/v. tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2020
Ngày đăng: 25/09/2020 Đã xem: 178
Trường CĐ.HBXL làm việc với đoàn Thanh tra của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Ngày đăng: 09/09/2020 Đã xem: 697
Tân Học sinh Sinh viên Hòa Bình Xuân Lộc tựu trường năm học 2020-2021
Ngày đăng: 03/09/2020 Đã xem: 822
KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH–SINH VIÊN TỰU TRƯỜNG (NĂM HỌC 2020 – 2021)
Ngày đăng: 29/08/2020 Đã xem: 252
Học sinh trường Hòa Bình Xuân Lộc đậu tốt nghiệp THPT 2020 với tỷ lệ 99,43%
Ngày đăng: 18/08/2020 Đã xem: 272
Khóa Cao đẳng đầu tiên thi tốt nghiệp
Ngày đăng: 11/08/2020 Đã xem: 210
THÔNG BÁO: DỜI LỊCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ NĂM 2020