Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 02/04/2020 Đã xem: 312
Ngày 03.04.2020 - MÔN HÓA HỌC (LỚP 12): KIM LOẠI NHÓM I: KIM LOẠI KIỀM
Ngày đăng: 27/03/2020 Đã xem: 288
Ngày 27.03.2020 - MÔN HÓA HỌC (LỚP 12): ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - PHẦN 2
Ngày đăng: 20/03/2020 Đã xem: 1106
Ngày 20.03.2020 - MÔN HÓA HỌC: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - PHẦN 1