Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 219
Chương trình Đào tạo khoa Mộc - trình độ Trung Cấp
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 2280
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 1240
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc