Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 219
Chương trình Đào tạo khoa May - trình độ Cao Đẳng
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 244
Chương trình Đào tạo khoa May - trình độ Trung Cấp
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 1214
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Sửa chữa thiết bị may, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 1091
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng nghề May thời trang, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc