Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 208
Chương trình Đào tạo khoa Du Lịch - trình độ Cao Đẳng
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 207
Chương trình Đào tạo khoa Du Lịch - trình độ Trung Cấp
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 1051
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Quản trị lữ hành, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 989
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 896
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 1317
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng nghề Quản trị khách sạn, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc