Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 224
Chương trình Đào tạo khoa Điện - Điện Tử trình độ Cao Đẳng
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 197
Chương trình Đào tạo khoa Điện - Điện Tử trình độ Trung Cấp
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 1272
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng nghề Điện công nghiệp, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc