Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 347
Chương trình Đào tạo khoa CNTT - trình độ Cao Đẳng
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 302
Chương trình Đào tạo khoa CNTT - trình độ Trung Cấp
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 1621
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 1731
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 3040
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Tin học văn phòng, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 2159
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng nghề thiết kế đồ họa , trường cao đẳng hòa bình xuân lộc