Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 159
Chương trình Đào tạo khoa CNOT - trình độ Cao Đẳng
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 171
Chương trình Đào tạo khoa CNOT - trình độ Trung Cấp
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 2001
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng nghề Công nghệ ô tô, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc