Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 128
Chương trình Đào tạo khoa Cơ Khí - trình độ Cao Đẳng
Ngày đăng: 31/03/2021 Đã xem: 132
Chương trình Đào tạo khoa Cơ Khí - trình độ Trung Cấp
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 1758
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Nguội sửa chữa máy công cụ, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc
Ngày đăng: 29/03/2021 Đã xem: 1599
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Hàn, trường cao đẳng hòa bình xuân lộc