Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 16/03/2021 Đã xem: 225
Kết quả KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ (JLPT) - THÁNG 12.2020 (Ngày thi 06.12.2020)
Ngày đăng: 08/03/2021 Đã xem: 944
Kết quả thi KET for Schools 2020 Kết quả thi KET for Schools 2020 (Ngày thi 13/12/2021)