Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 389
DANH SÁCH CÁC LỚP, KHOA MỘC, NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 2271
DANH SÁCH CÁC LỚP, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 985
DANH SÁCH CÁC LỚP, KHOA DU LỊCH, NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 573
DANH SÁCH CÁC LỚP, KHOA MAY, NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 609
DANH SÁCH CÁC LỚP, KHOA KẾ TOÁN, NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 430
DANH SÁCH CÁC LỚP, KHOA CƠ KHÍ - HÀN, NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 1250
DANH SÁCH CÁC LỚP, KHOA ĐIỆN LẠNH, NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng: 05/10/2021 Đã xem: 811
DANH SÁCH CÁC LỚP - KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ - NH. 2021-2022
Ngày đăng: 02/10/2021 Đã xem: 1335
DANH SÁCH CÁC LỚP - KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ - NH. 2021-2022
Ngày đăng: 16/09/2021 Đã xem: 9045
DANH SÁCH CÁC LỚP VĂN HÓA THPT, NĂM HỌC 2021-2022