Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 92
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2021 (34b/2021/QĐ-CĐHBXL)
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 88
QĐ. Thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 (34a/2021/QĐ-CĐHBXL)
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 185
QUYẾT ĐỊNH _ 79a/2020/QĐ-CĐHBXL _ Thành lập hội đồng kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2020
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 213
QUYẾT ĐỊNH - 79/2020/QĐ-CĐHBXL - Thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 784
Cao Đẳng & Trung Cấp - Khóa tuyển sinh 2019
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 480
V/v. Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2019
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 411
V/v. Thành lập Hội đồng kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 1455
Kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 1525
Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2018
Ngày đăng: 17/05/2021 Đã xem: 1373
Quyết định thành lập hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018