Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

THÔNG BÁO NHẬP HỌC NGHỀ VÀ VĂN HÓA, NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO NHẬP HỌC:
HỆ HỌC NGHỀ VÀ HỆ HỌC VĂN HÓA THPT, NĂM HỌC 2021-2022


1. THÔNG BÁO HỆ HỌC NGHỀ
2. THÔNG BÁO HỆ HỌC VĂN HÓA THPT
3. DANH SÁCH CÁC LỚP NGHỀ VÀ CÁC LỚP VĂN HÓA THPT

...................

THÔNG TIN CHI TIẾT:

1. THÔNG BÁO HỆ HỌC NGHỀ:


2. THÔNG BÁO HỆ HỌC VĂN HÓA THPT:

LINK làm khảo sát: https://forms.gle/qHA6GEQERfP1CmYf8.
 
LINK sách giáo khoa: 3. DANH SÁCH CÁC LỚP NGHỀ VÀ CÁC LỚP VĂN HÓA THPT
  ​​​​​​​                
Ngày đăng: 16/09/2021