Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Thông báo 06, thực hiện kế hoạch của nhà trường về phòng tránh dịch bệnh (14/05/2021)

DO TÌNH HÌNH PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH,
Nhà trường ra thông báo 06/2021/TB_ĐT-CĐHBXL, thay thế thông báo 05/2021/TB_ĐT-CĐHBXL. Theo đó, thay đổi lịch ôn và thi tốt nghiệp nghề năm 2021 như sau:

Các lớp cao đẳng khóa 2; trung cấp khóa 8 vẫn TIẾP TỤC ÔN THI VÀ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ theo kế hoạch của nhà trường:
- Thời gian ôn thi: từ 14/5/2021 đến 19/5/2021
- Thời gian thi tốt nghiệp: từ 20/5/2021 đến 23/5/2021


Ngày đăng: 14/05/2021