Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL).

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - phòng Truyền Thông Marketting đã thay mặt công ty bàn giao máy cho thầy Nguyễn Thanh Dũng – trưởng khoa Cơ Khí, đại diện trường CĐ.HBXL.
Linh mục Hiệu trưởng Nguyễn Văn Uy, thầy hiệu phó TS. Trịnh Thanh Toản đại diện nhà trường cùng tiếp đón đoàn.
Đại diện công ty Cơ khí Hồng Ký cũng mong muốn hỗ trợ nhà trưởng không chỉ các thiết bị máy móc, mà còn tiếp nhận các Sinh viên học sinh của nhà trường thực tập và làm việc tại công ty.

Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL). hình1Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL). hình2Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL). hình3Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL). hình 4Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL). hình 5Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL). hình 6Sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký, có địa chỉ tại: Số 38 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 05 Máy Hàn Điện Tử cho xưởng thực hành ngành Cơ Khí của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL). hình 7

Ngày đăng: 14/12/2018