Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

​Ngày 23/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
(Đính kèm: Quyết định số 2859/QĐ-UBND)


Ngày đăng: 28/08/2021