Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

PHÒNG TỔNG HỢP

PHÒNG TỔNG HỢP

1. Nhân sự phòng:
 • CN. Đào Thị Xuân Hương - Trưởng phòng
 • ThS. Đinh Thị Lệ Quyên - Phó trưởng phòng 
 • CN. Đào Thị Phương Uyên - Nhân viên (phụ trách Bảo Hiểm)
 • CN. Trần Thanh Tú - Nhân viên (phụ trách Truyền Thông, TTNN)
 • CN. Trần Thị Huyền Trang - Nhân viên 
 • CN. Nguyễn Thị Yên - Nhân viên 
 • CN. Phan Thị Nhuận Thu - Nhân viên 
 • CN. Trần Thị Bích Trâm - Nhân viên 
 • CN. Nguyễn Hồng Đức - Nhân viên (phụ trách y tế)
 • CN. Nguyễn Tuấn Tài - Nhân viên (phụ trách IT)
 • CN. Hồ Chí Thiện - Nhân viên 
 • Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên 

2. Liên hệ:
 • Phòng B104
 • Số điện thoại: 0251.3.980.789

 
Ngày đăng: 28/04/2020