Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 30.03.2020 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (LỚP 12)

 
Ngày 30.03.2020 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (LỚP 12)
 

MÔN: ĐỊA LÝ (LỚP 12)
Chủ đề: ĐỊA LÝ NGÀNH DU LỊCH
Thực hiện: NHÓM GV TỔ ĐỊA

 


MÔN: LỊCH SỬ (LỚP 12)
Chủ đề: CÁC NƯỚC Á, ÂU VÀ MỸ LA TINH
GV: LÊ THỊ HIỀN

 

Ngày đăng: 01/04/2020