Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 28.03.2020 - MÔN NGỮ VĂN (LỚP 12): Vợ Chồng A Phủ (tiếp theo)

Ngày 28.03.2020 - MÔN NGỮ VĂN (LỚP 12)

Chủ đề: Ôn tập văn học 12: Vợ Chồng A Phủ (tt)

GV: PHẠM THỊ LIỄU


Ngày đăng: 27/03/2020