Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 27.03.2020 - MÔN HÓA HỌC (LỚP 12): ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - PHẦN 2

Ngày 27.03.2020 - MÔN HÓA HỌC (LỚP 12)
Chủ đề: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - PHẦN 2

GV: MAI THANH CHÂU
 

Ngày đăng: 27/03/2020