Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 25-03-2020: MÔN TOÁN (LỚP 12) - HÌNH HỌC: CHƯƠNG III _ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Ngày 25-03-2020: MÔN TOÁN (LỚP 12) - HÌNH HỌC

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

GV: PHẠM HUỲNH TRANG


Ngày đăng: 25/03/2020