Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 24.03.2020 - MÔN SINH HỌC (LỚP 12)

Ngày 24.03.2020 - MÔN SINH HỌC (LỚP 12)

Chủ đề: PHẦN 6: TIẾN HOÁ

GV: NGUYỄN THỊ MỸ LÂMNgày đăng: 24/03/2020