Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 23.03.2020 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (LỚP 12)

Ngày 23.03.2020 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (LỚP 12)
 

MÔN: ĐỊA LÝ (LỚP 12)
Chủ đề: ĐỊA LÝ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
GV: PHAN XUÂN VIỆT

 

 
###

MÔN: LỊCH SỬ (LỚP 12)
Chủ đề: PHẦN 1:LỊCH SỬ THẾ GIỚI_TRẬT TỰ HAI CỰC IANTA VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000)
GV: LÊ THỊ HIỀN

 

Ngày đăng: 23/03/2020