Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 03.04.2020 - MÔN HÓA HỌC (LỚP 12): KIM LOẠI NHÓM I: KIM LOẠI KIỀM

Ngày 03.04.2020 - MÔN HÓA HỌC (LỚP 12)

Chủ đề:
CÁC KIM LOẠI CỤ THỂ
NHÓM I: KIM LOẠI KIỀM

GV: MAI THANH CHÂU


 

Ngày đăng: 02/04/2020