Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

LỄ THÁNH CẢ GIUSE - QUAN THẦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC

LỄ THÁNH CẢ GIUSE
– QUAN THẦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC
– NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
– MỪNG BỔN MẠNG CHA HIỆU TRƯỞNG
Ngày 19 tháng 3 năm 2021, thầy và trò trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc cử hành lễ trọng mừng kính thánh cả Giuse. Nguỳen truyền thống & Quan thầy nhà trường. Mừng Bổn mạng Cha Hiệu trưởng.

Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn, nhà trường chỉ tổ chức đơn sơ (không có khách mời bên ngoài). Tuy vậy, Thánh lễ vẫn được cử hành trong tâm tình tạ ơn, mến yêu, sốt sắng, nồng ấm, chân thành và đậm tình gia đình Hòa Bình Xuân Lộc.

Cha hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy chủ tế thánh lễ tạ ơn, đồng tế có cha Phêrô Phạm Ngọc Quang – trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, cha Martino M. Nguyễn Mạnh Tiến – trưởng Ban quản lý nội trú, cùng sự tham dự của quý Sơ, quý Thầy, quý thầy cô giáo, nhân viên các phòng ban và Học sinh sinh viên (HSSV) đang học tại trường.

Cha Hiệu trưởng mời gọi mọi người sống tâm tình tạ ơn Chúa, phó dâng Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, giáo phận Xuân Lộc, đặc biệt là trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trong tay Chúa, qua sự bầu cử của Thánh cả Giuse. Bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Đức cha, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý vị ân nhân xa gần cách này cách khác đã giúp đỡ nhà trường về mọi mặt để có môi trường giáo dục thật tốt cho HSSV.

Trong tâm tình của Ngày Truyền Thống, Cha Hiệu trưởng diễn tả gương công chính của thánh cả Giuse và mời gọi mọi thành phần trong nhà trường, từ Linh mục đếnTu sĩ, Chủng sinh, thầy cô giáo, nhân viên nhà trường hãy bắt chước thánh Giuse, trở nên những nhà mô phạm trong chức vụ, phận việc của mình, hầu giúp các thế hệ HSSV nhận ra gương chứng nhân sống công chính – kỷ cương mà học theo. Riêng với HSSV, Cha Hiệu trưởng mời gọi các em sống công chính noi gương thánh Giuse bằng đời sống kỷ cương, thực hiện tốt nội quy chung, hầu rèn luyện mình mỗi ngày trong đời sống nhân bản và tri thức, tay nghề, để xây dựng tương lai tốt đẹp.


Trong ngày này, nhà trường cũng cầu nguyện cách riêng cho Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Cha Giuse Nguyễn Văn Uy – Hiệu trưởng nhà trường và nhiều quý thầy, các em nhận thánh hiệu Giuse nhân ngày lễ kính thánh quan thầy.

“Này đoàn con đến xin dâng thánh Giuse, trường học của con xin phó dâng cho Người. Xin Người dủ thương, thương nâng đỡ các sinh viên. Vững một niềm tin luôn mến Chúa yêu người. Này đoàn con đến xin dâng thánh Giuse, trường học của con xin phó dâng cho Người. Xin Người dủ thương, xin nâng đỡ quý Cô, Thầy. Đây trường của con, xin phó thác nơi Người”.

 
(BTT. HBXL)
 

Ngày đăng: 22/03/2021