Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Điều kiện để được dự thi tốt nghiệp nghề và Điều kiện để Sinh viên, Học sinh tiếp tục học năm thứ 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC
PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo đến Quý Thầy/Cô và các em Sinh viên, Học sinh một số việc sau:

ĐỐI VỚI KHÓA 5:
  • Điều kiện để được dự thi tốt nghiệp nghề năm 2018
  • Có điểm tổng kết môn chính trị từ 5,0 điểm trở lên;
  • Điểm tổng kết các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo nghề đạt từ 5,0 điểm trở lên;
  • Điểm đánh giá Thực tập tốt nghiệp đạt từ 5,0 điểm trở lên;
  • Nếu không đủ những điều kiện trên, các em sẽ không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp nghề năm 2018
ĐỐI VỚI KHÓA 6
  • Điều kiện để Sinh viên, Học sinh tiếp tục học năm thứ 2 (năm học 2018 – 2019)
  • Điểm tổng kết các môn học, mô đun trong HKI và HKII phải đạt từ 5,0 điểm trở lên;
  • Nếu các em không đạt được điều kiện trên, nhà trường buộc cho thôi học. Vì đây là Quy định theo Luật giáo dục nghề nghiệp mới bắt đầu áp dụng cho khóa 6.
  • Vì vậy, Phòng Đào tạo xin Quý thầy/ cô Trưởng các khoa nghề phối hợp với Phòng đào tạo để sắp xếp tổ chức lịch Thi lại, Học lại cho các em.
  • Đối với Sinh viên, Học sinh nhà trường, các em xem thông tin về điểm các môn học của mình trên Bảng thông tin của nhà trường, nếu có Thi lại, Học lại môn học, mô đun nào các em liên hệ với Phòng Đào tạo và Khoa chuyên môn để được hướng dẫn cụ thể.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 12/09/2018