Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Hàn

TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC
*****---*****

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
NGHỀ: HÀN
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

I. Gii thiu chung về nghề đào tạo:
1. Tên ngành đào tạo: Hàn
2. Mã ngành/nghề: 5520123
3. Trình độ đào tạo: Trung cấp
4. Hình thức đào tạo: Chính quy
5. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học cơ sở
6. Thời gian đào tạo: 2 năm
7. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:
 • Bằng tốt nghiệp Trung cấp;
 • Có kỹ năng nghề đạt trình độ bậc 2/5;
 • Chứng chỉ anh văn: chứng chỉ 1/6 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.;
 • Chứng chỉ tin học: Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản.

II. Các năng lực nghề sau khi hoàn thành khóa học:
1. Yêu cu vkiến thc:
 • Có kiến thức chuyên môn để thích ứng thực hiện tốt những công việc trong lĩnh vực của ngành Hàn.
 • Có khả năng ứng  dụng kiến thức cơ sở ngành  trong tiếp cận và đánh giá các sản phẩm đồng thời  khai thác, sử dụng được các phương pháp, công cụ trong công việc chế tạo các sản phẩm của ngành Hàn.
 • Thực hiện được  các công việc chuyên môn như: Lựa chọn vật liệu, kết cấu, đồ gá, vận hành các thiết bị, công nghệ hàn để chế tạo ra sản phẩm Hàn.
 • Có kiến thức chuyên môn để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực của nghề Hàn;
 •  Có khả năng ứng  dụng kiến thức cơ sở ngành  trong nghiên cứu các sản phẩm đồng thời  khai thác, sử dụng được các phương pháp, công cụ trong thiết kế và đánh giá các sản phẩm nghề Hàn;
 •  Nắm bắt và triển khai được các công việc chuyên môn như: lựa chọn vật liệu, kết cấu, đồ gá, thiết bị hàn cơ bản;
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Yêu cầu về kỹ năng:
2.1 Kỹ năng thực hành:
 •  Có khả năng sử dụng và vận hành các hệ thống máy móc cơ khí thuộc chuyên ngành công nghệ hàn;
 •  Có khả năng tham gia chế tạo, vận hành và sử dụng các hệ thống máy móc cơ khí chuyên nghề hàn để gia công chế tạo các sản phẩm hàn.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn thông dụng và tiên tiến, các thiết bị cơ khí có liên quan nhằm phục vụ chế tạo các kết cấu hàn chuyên dụng và thông thường.
 • Biết cách gá lắp được một số kết cấu hàn đơn giản : Dầm và trụ, dàn, tấm vỏ. 
 •  Đạt được tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn bậc thợ Hàn 3G và 3F đến 4F của các phương pháp Hàn (Hồ quang tay và Hàn trong môi trường khí bảo vệ).
2.2. Kỹ năng cứng:
 • Có khả năng tham gia chế tạo, vận hành và sử dụng các hệ thống máy móc cơ khí chuyên nghề hàn để gia công chế tạo các sản phẩm hàn.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn thông dụng và tiên tiến, các thiết bị cơ khí có liên quan nhằm phục vụ chế tạo các kết cấu hàn chuyên dụng và thông thường.
 • Biết cách gá lắp được một số kết cấu hàn đơn giản : Dầm và trụ, dàn, tấm vỏ. 
 • Đạt được tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn bậc thợ Hàn 3G và 3F đến 4F của các phương pháp Hàn (Hồ quang tay và Hàn trong môi trường khí bảo vệ).
2.3. Kỹ năng mềm:
 • Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường thực tế;
 •  Có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm;
 •  Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện hành;
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương;
 • Có khả năng ứng dụng tiếng anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc và tra cứu tài liệu.
 • Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong thực tế sản xuất.
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện chuyên ngành.

3. Yêu cầu về thái độ:
 • Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp
 • Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.
 • Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới về lĩnh vực cơ khí.
 • Có năng lực thực hiện công việc được giao, liên quan đến lĩnh vựcchuyên môn.
 • Năng động, tự tin, cầu tiến trong công việc; hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong các quan hệ;
 • Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tự tạo việc làm.
 • Công nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành sản xuất tại các công ty và  tại các nhà máy kết cấu thép, nhà máy đóng tàu, công ty lắp ráp thiết bị kết cấu, công ty xây dựng dân dụng, xây dựng nhà máy điện.
 • Tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài;
 • Có khả năng tự học tập, nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm.
 • Có khả năng học liên thông lên trình độ cao hơn.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
 • Có khả năng tự học và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
 • Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công nghệ Hàn.
 • Tự học tập tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và có ý thức học tập suốt đời.
 • Sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên bậc cao đẳng cùng chuyên ngành.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu chuẩn mà nhà trường tham khảo sử dụng
- Chương trình đào tạo nghề Hàn - Hệ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề của trường CĐCN  Thái Nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.
- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình chuyên ngành Hàn,  Gia công áp lực, cơ khí...hệ Cao đẳng nghề; TC nghề chuyên nghiệp của các NXB KHKT, GD, TCDN và các Trường đào tạo nghề trong cả nước.
- Các tài liệu tham khảo của nước ngoài.

 
Ngày đăng: 13/03/2018