Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng nghề kế toán doanh nghiệp

TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC
*****---*****

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

I. Gii thiu chung về nghề đào tạo:
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Kế toán doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Business Accounting.
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
3. Mã ngành: 6340302.
4. Thời gian đào tạo: 3 năm.
5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương
6. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:
 • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành;
 • Có kỹ năng nghề đạt trình độ bậc 3/5;
 • Chứng chỉ anh văn: chứng chỉ 2/6 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.;
 • Chứng chỉ tin học: Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản.

II. Các năng lực nghề sau khi hoàn thành khóa học:

1. Yêu cu v kiến thc: Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp giúp người học:
 • Tích lũy đầy đủ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.
 • Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
 • Biết được những kiến thức tin học phổ thông trong công tác kế toán;
 • Hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
 • Hiểu được những kiến thức cơ bản về thuế; báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
 • Có phương pháp cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

2. Yêu cầu về kỹ năng
2.1. Kỹ năng cứng:
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
 • Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;
 • Phân tích được các chỉ tiêu cơ bản trong kinh tế;
 • Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Sử dụng được công thức tin học kế toán Exel và phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
2.2. Kỹ năng mềm:
 • Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, có thể tự nghiên cứu, học tập và cấp nhật kiến thức hiện hành của Pháp luật về kế toán và thuế.
 • Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
 • Biết ứng dụng một số phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

3. Yêu cầu về thái độ:
 • Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
 • Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
 • Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
 • Năng động, tự tin, cầu tiến trong công việc; hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong các quan hệ;

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Cơ hội làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, kinh doanh dịch vụ hoặc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chi tiết như Nhân viên: Kế toán kho, kế toán thuế, kế toán vật tư, kế toán chi phí và tính giá thành, thủ quỹ, thu ngân,…

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Có khả năng tự học và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
 • Sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên bậc cao đẳng cùng chuyên ngành.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn đào tạo mà nhà trường tham khảo
 • Luật kế toán, thông tư, nghị định và các văn bản của nhà nước và Bộ tài chính ban hành.
 • Chương trình và giáo trình đào tạo ngành Kế toán Doanh nghiệp hệ Trung cấp của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc biên soạn và các tài liệu chuyên ngành khác của Bộ lao động Thương binh xã hội ban hành.
 • Tham khảo một số tài liệu chuyên ngành và tài liệu thuộc khối ngành kinh tế trong và ngoài nước.

Ngày đăng: 13/03/2018