Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày đăng: 04/05/2020 Đã xem: 352
THÁNH LỄ TẠ ƠN - Khai Giảng Năm Học 2019-2020 và Trao Bằng Tốt Nghiệp Khóa VI (Ngày 10-10-2019)
Ngày đăng: 04/05/2020 Đã xem: 280
Khai Giảng Năm Học 2019-2020 và Trao Bằng Tốt Nghiệp Khóa VI (Ngày 10-10-2019)
Ngày đăng: 04/05/2020 Đã xem: 364
Học Sinh–Sinh Viên Tựu Trường - Năm học 2019 – 2020 - Ngày 12/8/2019
Ngày đăng: 17/07/2019 Đã xem: 398
Trao Bẳng Tốt Nghiệp Khóa V & Khai Giảng Năm Học 2018-2019 (ngày 10/10/2018)
Ngày đăng: 17/07/2019 Đã xem: 373
Đón Tân Học Sinh khóa VII năm học 2018-2019 (Ngày 13/8/2018)
Ngày đăng: 17/07/2019 Đã xem: 321
Trao Bẳng Tốt Nghiệp Khóa IV & Khai Giảng Năm Học 2017-2018 (ngày 10/10/2017)
Ngày đăng: 17/07/2019 Đã xem: 337
Đón Tân Học Sinh khóa VI năm học 2017-2018 (ngày 14/8/2017)
Ngày đăng: 17/07/2019 Đã xem: 348
Trao Bẳng Tốt Nghiệp Khóa III & Khai Giảng Năm Học 2016-2017 (ngày 26/10/2016)
Ngày đăng: 17/07/2019 Đã xem: 362
Đón Tân Học Sinh khóa V - Năm học 2016-2017 (ngày 15/8/2016)
Ngày đăng: 17/07/2019 Đã xem: 382
Đón Tân Học Sinh khóa IV & Đón phái đoàn Học viện Taiken (ngày 17/8/2015)