Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

KỶ NIỆM NĂM NĂM THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI’

KỶ NIỆM NĂM NĂM THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI’

(Aloysius John, Tổng thư ký Caritas Quốc tế)

 

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2015, ĐTC Phanxicô đã ban hành thông điệp Laudato Si’, để gióng lên lời tiên báo nhằm kêu gọi nhân loại về tình trạng ngôi nhà chung của chúng ta. Câu hỏi chính là, tình trạng nào muốn để lại ngôi nhà chung của chúng ta như là một di sản cho các thế hệ tương lai và con cháu chúng ta. ĐTC đã muốn nhân loại ý thức được ích lợi chung và chúng ta là những người quản gia để bảo vệ món quà của Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại.  
 


ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh rằng Hệ Sinh Thái Toàn Vẹn, đặt con người vào trung tâm của tất cả mọi hoạt động của chúng ta trong thế giới này, nơi mọi thứ được kết nối với nhau, đó là chìa khoá để xây dựng một thế giới tương lai tốt đẹp hơn. Ngài nhấn mạnh, là những quản gia, mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm và phải thực hiện phần của chúng ta là khí cụ của Thiên Chúa trong việc chăm sóc công trình sáng tạo.

Đại dịch COVID -19 đã cho chúng ta thấy những dấu hiệu rõ ràng về sự dễ bị tổn thương và dễ vỡ của thế giới hiện đại, củng cố cho những lời tiên báo của ĐTC Phanxicô về nhu cầu chăm sóc Mẹ Trái Đất. Đại dịch đã chỉ cho chúng ta thấy rõ (nhận ra) rằng tất cả chúng ta đều được nối kết với nhau và chúng ta không thể sống phớt lờ người khác hoặc cô lập với họ. Đại dịch đã cho chúng ta thấy bằng chứng là chúng ta đồng trách nhiệm về mọi thứ và đó là bổn phận của chúng ta bảo vệ con người, môi trường, thiên nhiên và xã hội mà trong đó mỗi chúng ta đang sống. 
 


Caritas Pakistan năm 2019 đã giúp cộng đồng trồng một triệu cây để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và năm 2020 -2023 sẽ trồng thêm một triệu cây. Ảnh Cartias Pakistan


Kỷ niệm lần thứ năm về thông điệp Laudato Si’, trong bối cảnh COVID -19 đưa chúng ta đến với thông điệp chính của ĐTC Phanxicô, rằng hoán cải sinh thái phải được diễn ra ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Hãy để kỷ niệm 5 năm trở thành một ‘Kairos’ (khoảnh khắc cơ hội duy nhất), thời khắc của sự phản tỉnh, thay đổi và hoán cải hệ sinh thái để tham gia vào việc xây dựng một thế giới mới, một sự khởi đầu trong tinh thần của Laudato Si’, nơi mỗi người chúng ta trong tinh thần huynh đệ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của trái đất và tiếng khóc của người nghèo, để xây dựng một xã hội công bằng và một môi trường sống an toàn với tư cách  là những người quản gia. 

Lễ kỷ niệm lần thứ năm sẽ được tổ chức với sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Phát triển Con người Toàn vẹn và một chuỗi các sự kiện và suy tư được đề xuất. Tất cả chúng ta được mời gọi tham gia vào qua việc suy gẫm trong các nhóm nhỏ, với các đồng nghiệp, trong các giáo xứ và trong các trường học. v.v. 

Caritas, là lực lượng chính của chúng ta và bản chất sứ mạng của chúng ta là ở trong các cộng đồng và giáo xứ. Tôi khuyến khích các bạn hãy chia sẻ những sự kiện này và làm cho các cộng đồng của bạn trở nên sinh động để họ nhận ra tầm quan trọng trở nên các nhân tố trong sự thay đổi thế giới chúng ta bằng việc biến đổi tâm trí của mình. Tinh thần của sự liên đới tự nhiên được nuôi dưỡng trong suốt đại dịch COVID -19 phải tiếp tục và mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về ngôi nhà chung của chúng ta, là Mẹ Đất. 

Chăm sóc cho Mẹ Đất trước tiên phải là trách nhiệm cá nhân dẫn đến trách nhiệm tập thể và sự tham gia trong đó mỗi người chúng ta đóng một vai trò chính.

Nguồn: Cartias Internationlis
Chuyển ngữ: Caritas Việt Nam


Ngày đăng: 06/06/2020