Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU – 2021

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU – 2021

Sáng Mùng 3 Tết Tân Sửu – 2021, Quý Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh, Giáo viên, Nhân viên trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc cử hành phút “Khai Bút Đầu Xuân”, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm, xin Chúa chúc lành cho nhà trường.

“Kỷ Cương – Nối Kết – Phát Triển” là ý lực sống trong năm Tân Sửu, mà Linh mục Hiệu Trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy mong muốn tập thể nhà trường thực hiện trọn vẹn hơn, trong mục tiêu giáo dục chung của nhà trường: “Thăng Tiến Con Người Toàn Diện” dựa trên ba giá trị cốt lõi: Đạo đức – Kiến thức – Công nghệ.

Tiếp nối ý lực của Linh mục Hiệu trưởng, đại diện quý Linh mục, Giảng viên, Nhân viên cũng viết lên quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển của nhà trường; nhất là tâm tình tín thác vào ơn Chúa, qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse – quan thầy nhà trường. 
Ngày đăng: 14/02/2021