Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Hội Đồng Quản Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC
 
ĐGM Gioan Đỗ Văn Ngân 
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy, Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas giáo phận Xuân Lộc
Linh mục Đaminh Nguyễn Trí Dụng, Quản lý Tòa Giám Mục Xuân Lộc 
Linh mục Philipphê Trần Công Thuận, Giáo sư Đại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc
 


 Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí, Trưởng ban Giáo Dục Kitô Giáo giáo phận Xuân Lộc
Linh mục Giuse Tạ Duy Tuyền, Trưởng ban Giáo Chức Công Giáo giáo phận Xuân Lộc
Bà Maria Đỗ Thị Minh Tuyết
Ngày đăng: 17/06/2019